Katalog

Tento článek je o vhodně uspořádaném seznamu, výčtu či soupisu. Další významy jsou uvedeny na stránce Katalog (rozcestník).

Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka (neboli lístkovnice), může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.). V moderní době se uživatelé počítačů setkávají se specializovanými katalogy v podobě adresářů (složek) obsahujících informace o souborechúložištích dat, obecnější katalogy jsou obsaženy v některých datových souborech a databázích. Ke šíření informací katalogového charakteru v počítačových sítích slouží adresářové služby.

Praktické příklady katalogů

Praktickými příklady běžných katalogů jsou např. jízdní a letové řády, matematické, fyzikální, chemické a technické tabulky, seznam hudebních skladeb apod.

Číselníky

Katalog uspořádaných dvojic, zpravidla seřazený, je označován jako číselník. Pomocí nich se identifikátoru, typicky ID-číslu, přiřazuje hodnota. Jsou jimi například:

Literatura

Jedná se také o starší literární pojem, kdy se v antické literatuře jednalo např. o veršovanou skladbu (či její část), jež měla formu výčtu jmen.

Odkazy

Literatura

  • Akademický slovník cizích slov A–Ž, vydala Academia v roce 2000, ISBN 80-200-0607-9

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo katalog ve Wikislovníku
Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech
  • NKC: ph121510
  • BNF: cb119759407 (data)
  • GND: 4188171-0
  • LCCN: sh85020898
  • NLI: 987007284862005171